Aktualnie mie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.

Mata

Mata I

Wymagania

Uczęszczanie na zajęcia pilates (co najmniej 30 lekcji)

Zagadnienia

Historia Metody Pilates i jej twórcy, fundamenty, anatomia, metodyka, wprowadzenie do Pre Pilates i  repertuar MAT poziomu IDEAL (28 klasycznych+6 neoklasycznych ćwiczeń).

Szkolenie Mata i jest szkoleniem podstawowym, po którym masz możliwość wzięcia udziału w szkoleniach sprzętowych (reformer, krzesła, wieże itd).

Poziom pierwszy trwa 24h szkoleniowych, które kończy egzamin praktyczny i teoretyczny.

Benefity

Po zdaniu egzaminu kończącego kurs otrzymanie tytułu Pilates Teacher Mat I i otrzymanie uprawnień do prowadzenia zajęć Pilates w treningu grupowym i indywidualnym

Prowadząca

Marta Wawszczyk, AGNIESZKA MAZUR Sztynek, Monika Chwiołka

Egzamin

Tak

Certyfikat

Tak

Cena

2450 zł

Mata II

Wymagania

Ukończony kurs Pilates Mat I lub podobny, doświadczenie w pracy z grupą

Zagadnienia

Imbalance (praca z nierównościami w ciele, patologie kręgosłupa), korekcje, metodyka, utrzymanie rytmu lekcji. Praca nad techniką własną.

Prowadząca

Marta Wawszczyk

Egzamin

Nie

Certyfikat

Tak

Cena

1050 zł