Aktualnie mie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.

Pilates Method Comprehensive Teacher

Uzyskaj tytuł Pilates Method Comprehensive Teacher

Pilates Method Comprehensive Teacher, jeden z najbardziej kompletnych i zaktualizowanych programów szkolenia nauczycieli Pilates na polskim rynku. Kurs obejmujący poznanie całego Systemu stworzonego przez Joe Pilatesa, składający się z 9 niezależnych szkoleń, które można ukończyć osobno lub też po ukończeniu wszystkich i zdaniu końcowego egzaminu otrzymać tytuł PILATES METHOD COMPREHENSIVE TEACHER.

You will feel better in ten sessions, look better in twenty sessions, and have a completely new body in thirty sessions.

— Joseph Pilates

9 niezależnych szkoleń, 128 godzin

128 godzin kursu obejmują teorię i praktykę ćwiczeń na macie oraz sprzęcie (od ćwiczeń podstawowych aż do zaawansowanych), anatomię, fundamenty i historię. Pełny kurs pozwoli zrozumieć Wam filozofię i założenia Metody, poznać technikę ruchu, nauczyć się „wizualizować” swojego klienta i poznać po co została stworzona Metoda Pilates.